Fundacja Food Cooltura

Celami Fundacji są:

- upowszechnianie i promocja kultury góralskiej,
- promocja miasta Zakopane,
- upowszechnianie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury góralskiej,
- promocja produktów lokalnych i tradycji kulinarnej Podhala,
- rozwój kulturalny i edukacja kulturalna społeczeństwa,
- rozwój i upowszechnianie kultury, animowanie, organizacja i wspieranie aktywności kulturalnej i kulturotwórczej, edukacja kulturalna społeczeństwa,
- propagowanie ekologicznego stylu życia,
- działalność ekologiczna, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, edukacja ekologiczna,
- rozpowszechnianie i promocja zdrowego żywienia.


Fundacja realizuje cel, poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej;
- organizowanie seminariów, warsztatów, kursów i konferencji;
- organizowanie festiwali, wystaw, sesji naukowych, seminariów, imprez i akcji promocyjnych oraz spotkań.
- prowadzenie działalności w zakresie publikacji i wydawnictwa;
- działalność wydawniczą, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzanie książek, gazet, folderów, broszur lub czasopism.
- prowadzenie i organizacja działalności dobroczynnej;
- działalność w internecie, w tym szczególnie tworzenie i prowadzenie stron WWW, portali, wortali lub list dyskusyjnych.
- prowadzenie warsztatów, sympozjów oraz innych wydarzeń edukacyjnych.
- działalność artystyczną, projektową, organizacyjną, informacyjną, edukacyjną, badawczą w zakresie określonym w celach działalności.
- współpracę z osobami oraz z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi, oświatowymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi, w zakresie objętym celami Fundacji.
- organizowanie konkursów.
- prowadzenie działalności gastronomicznej.


Fundacja Food Cooltura z siedzibą w Zakopanem
przy ul. Słonecznej 2a, 34-500 Zakopane

Statut Fundacji
Wpis do KRS


Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego:
adres e-mail:
imię:
treść:

zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Food Cooltura z siedzibą w Zakopanem
przy ul. Słonecznej 2a, 34-500 Zakopane
KRS 0000643622
NIP 7361722959
tel. 504 112 035

FUNDACJA